Termeni şi condiţii

Declaraţie de utilizare a serviciilor Sibir.ro
Condiţii de utilizare a site-ului
Informaţia voastră
Înscriere
Termeni şi condiţii între părţi
Ştergerea înregistrării
Conţinutul site-ului
Legături cu părţi terţe
Drepturi de autor
Limitarea responsabilităţilor
Schimbări în site
Contacte
Condiţii de utilizare a site-ului Sus
Pentru utilizarea serviciilor noastre, Voi trebuie să ne furnizaţi anumită informaţie. Iată de ce, este necesar să faceţi cunoştinţă cu condiţiile de utilizare a serviciilor furnizate de Sibir.ro. Voi trebuie să aveţi cel puţin 14 ani. Înscrierea şi utilizarea conţinutului acestui site de către persoane sub 14 ani este strict interzisă. Marcând "Confirm că am citit şi sunt de acord cu Termenii şi Condiţiile ale lui Sibir.ro", şi apăsând butonul "Înscrie-te" Voi vă înscrieţi ca şi client cu condiţia că înţelegeţi şi aveţi la cunoştinţă "Termenii şi condiţiile", precum şi că în mod obligatoriu veţi respecta acestea la utilizarea serviciilor site-ului.
Informaţia voastră Sus
Informaţia pe care ne-o furnizaţi este strict protejată. Noi adunăm informaţie personală, care se stochează pe calculatoare. Prin această declaraţie, Voi vă exprimaţi dorinţa, de a ne furniza această informaţie pentru a Vă completa profilul personal. Voi vă daţi acordul, să întreţineţi conţinutul profilului vostru în conformitate cu condiţiile acestui site. Adresa voastră IP şi e-mail adresa niciodată nu vor fi dezvăluite unor părţi terţe.
Înscriere Sus
Fiecare utilizator al lui Sibir.ro trebuie să se înscrie completând formularul de înscriere, în care lasă tipul de informaţie indicat. La înscriera voastră, vă obligaţi să furnizaţi informaţie exactă, veridică şi completă despre Voi, precum şi să o actualizaţi la timp în aşa fel încât să o păstraţi exactă, veridice şi completă. În cazul în care informaţia este neveridică, inexactă sau incompletă, Voi declaraţi că sunteţi pe deplin responsabil. Odată înscris Voi aveţi oricând posibilitatea de a vedea şi schimba informaţia introdusă la înscriere. Prin intermediul formularului de înscriere adunăm următorul tip informaţie:
 • personală: vârstă, sex, interesele înscrisului şi alte.
 • impersonală: browser-ul pe care-l folosiţi, URL şi alte.
Folosim această informaţie pentru a Vă pune la dispoziţie servicile noastre, precum noi în nici un caz nu o vom divulga părţilor terţi, excluzând cazurile în care legea ne obligă. Parte din această informaţie, cu acordul vostru, se postează în profilul vostru, care este afişat public pe Sibir.ro. Vă daţi acordul ca o parte din informaţie să fie utilizată cu scopuri de marketing şi statistică de către sibir.ro, ceace include şi primirea de informaţie comercială, din partea lui Sibir.ro, pe e-mail-ul introdus la înscriere. La înscriere Voi completaţi nume de utilizator şi parolă, de utilizarea cărora sunteţi pe deplin responsabil, precum şi preluaţi responsabilitatea în cazul în care le furnizaţi unei părţi terţe. Dacă există îndoieli că, contul vostru este folosit de o parte terţă fără acordul vostru, Voi aveţi posibilitatea să schimbaţi parola de acces. Voi sunteţi responsabil de ţinere sub confidenţialitate a numelui vostru de utilizator şi parolă şi de toate acţiunile rezultate din înscrierea voastră.
La înscrierea voastră, noi cerem informaţie suficientă pentru a verifica vârsta voastră. Devenind membru, Voi garantaţi că nu aveţi mai puţin de 14 ani. În pofida acestui fapt noi nu garantăm că toţi utilizatorii servicilui nostru sunt mai mari de 14 ani. Membrii care sunt sub minimul cerut, sunt responsabili pentru faptele lor.
Termeni şi condiţii între părţi Sus
Ca utilizator al serviciilor noastre, prin înscrierea voastră vă daţi acordul că:
 1. Sunteţi responsabil de conţinutul informaţiei despre Voi, pe care o postaţi, sau o furnizaţi altor membri Sibir.ro în numele vostru.
 2. Nu veţi transmite informaţie, care este jignitoare, indecentă, orientată sexual, ameninţătoare, hărţuitoare, cu tenta rasială, materiale ilegale sau orice fel de materiale, care conţin elemente de agresiune îndreptate spre o altă parte. Vă rugăm să ne înştiinţaţi în cazul în care sesizaţi că aceste condiţii sunt încălcate. Voi nu veţi viola şi urmări utilizatorii serviciului nostru.
 3. Veţi folosi serviciile noastre în mod, care corespunde legilor din ţara noastră. Anunţaţi, că nu veţi posta în profilul vostru nici un fel de adrese, numere de telefon, nume, URL-uri, adrese de e-mail, numere de ICQ, referinţe sexuale sau oricare ar fi alte oferte sexuale către părţi terţe şi nu veţi trimite poze sau alte imagini, care sunt materiale pornografice, precum şi nu veţi exporta informaţie personală.
 4. Nu vă veţi prezenta ca o altă persoană
 5. Voi nu Vă veţi angaja, cu reclame sau anunţuri ale celorlalţi membri Sibir.ro, să cumpăraţi sau vindeţi produse/servicii prin intermediul serviciului nostru. Voi nu veţi trimite "spam" sau "junk mail" celorlalţi membri.
 6. Nu veţi aduna informaţie personală despre ceilalţi membrii, precum şi cu scopuri comerciale, fără acordul lor clar.
 7. Voi nu veţi trimite, distribui orice fel de materiale aflate sub protecţia dreptului de autor, mărci comerciale şi altă informaţie de acest fel, fără acordul clar al proprietarului acestor materiale.
 8. Voi nu veţi interveni şi distruge serviciile furnizate de Sibir.ro sau serverul, sau reţeaua leagtă de server, sau site-ul.
 9. Voi nu veţi trimite, transporta sau distribui orice fel de materiale care conţin viruşi sau alte coduri, fişiere, programe capabile să penetreze, distrugă sau să limiteze funcţionarea software-ului şi hardware-ului calculatorului. Vă rugăm să ne înştiinţaţi, în cazul în care sunteţi martor unor asemenea activităţi ilegale.
 10. Nu veţi modifica titluri, nu veţi prelucra oricare parte ar fi din Sibir.ro, fără acordul nostru clar.
 11. Personal sunteţi responsabil de relaţiile voastre cu ceilalţi membrii Sibir.ro. Sibir.ro nu se interpune şi nici nu se poate interpune în comunicaţia şi activităţile între utilizatori şi în cazul apariţiei unui conflict cu alt utilizator al site-ului, Voi, prin cele expuse până aici, ne privaţi de orice fel de responsabilitate în faţa unei cereri, plângeri sau daună /directă sau indiirectă/ de orice natură. Sibir.ro îşi rezervă dreptul, dar nu şi responsabilitatea să urmărească comunicaţia între Voi şi ceilalţi membri.
 12. Voi vă obligaţi să vă apăraţi şi să ne ţineţi informaţi despre toate pierderile, daunele, responsabilităţile care apar direct sau indirect din, sau înafara acestui acord. Vă daţi acordul, că nu veţi trimite nouă sau celorlalţi membrii, materiale care încalcă drepturile de autor, mărci comerciale, secrete comerciale sau alte forme de proprietate intelectuală, sau alte drepturi ale părţilor terţe.
 13. Informaţia şi pozele pe care le-aţi publicat pe site, pot fi publicate şi utilizate pe toate interfeţele de pe Sibir.ro
Noi declarăm că:
 1. Toate declaraţiile din partea voastră se fac fără sprijinul nostru
 2. Noi nu suntem responsabili de daune sau răniri de pe urma informaţiei pe care noi şi Voi dispunem pe site-ul nostru
 3. Sibir.ro îşi rezervă dreptul, dar nu şi obligaţia să urmărească materialele trimise prin server. Sibir.ro are dreptul, dar nu şi obligaţia, să înlăture materiale considerate ca reprezentând formă de agresiune îndreptată spre cineva dintre membri.
 4. Sibir.ro îşi rezervă dreptul de a controla timpul de stocare al mesajelor.
 5. Sibir.ro poate în orice moment renunţa la furnizarea totală sau parţială a serviciilor fără nici o responsabilitate faţă de utilizatori.
 6. Noi nu garantăm utilitatea şi întregimea informaţiei care este dispusă pe Sibir.ro, precum nici nu vom fi responsabili de prejudicii şi daune rezultate din faptul că cineva dintre utilizatori s-a bazat pe această informaţie sau alt conţinut dispus pe site, sau informaţie trimisă de o altă parte
 7. Este posibil ca cineva dintre membri şi ne-membri Sibir.ro să transmită orice fel de materiale pe server şi Voi să fiţi implicaţi înafara dorinţei voastre. Este posibil să se primească informaţie despre Voi prin folosirea serverului şi ea să se folosească împotriva voastră. Din aceasta cauză Sibir.ro nu este responsabil de folosirea informaţiei personale pe care Voi alegeţi să o divulgaţi. Vă rugăm să alegeţi cu atenţie ce fel de informaţie dispuneţi pe server.
Ştergerea înregistrării Sus
Fiecare utilizator, cu sau fără motiv, îşi poate şterge înscrierea în Sibir.ro urmând instrucţiunile de pe site. Prin ştergerea înscrieri Voi renunţaţi la toate drepturile pe care le-aţi avut pe site. Sibir.ro nu are nici o obligaţie de a Vă reînnoi înscrierea.
Conţinutul site-ului Sus
Opţiunile, sfaturile, declaraţiile sau altă informaţie de pe site-ul nostru, nu pot fi copiate.
Legături cu părţi terţe Sus
Sibir.ro poate conţine link-uri către alte pagini în afara site-ului sau resurse Internet. Noi nu controlăm conţinutul lor, precum nici nu suntem responsabili de conţinutul, produsele, serviciile sau informaţia care se găseşte în aceste link-uri.
Drepturi de autor Sus
Logo-ul, conţinutul şi celelalte elemente ale site-ului sunt proprietatea exclusivă Sibir.ro. Vă obligaţi să nu copiaţi, modificaţi, postaţi, transmiteţi, exportaţi, vindeţi orice fel de informaţie, obiect al dreptului de autor.
Limitarea responsabilităţilor Sus
Sibir.ro nu este responsabil de evenimente, urmări sau daune indirecte (inclusiv, dar fără a se limita, prejudicii din cauza pierderilor de informaţie, pierderea de programe şi altele.). Sibir.ro nu este responsabil de orice fel de greşeli topografice.
Schimbări în site Sus
Toate schimbările efectuate de noi vor fi anunţate prin publicarea lor în site sau prin poşta electronică. Ne rezervăm dreptul să:
 1. Schimbăm conţinutul şi condiţiile acestei declaraţii în orice moment şi fără înştiinţare prealabilă
 2. Schimbăm conţinutul site-ului
 3. Înlăturăm link-uri fără înştiinţare prealabilă
 4. Ştergem anunţuri ale utilizatorilor după expirarea datei determinate
 5. Înlăturăm anunţuri ale utilizatorilor în cazul în care considerăm, că informaţia propusă nu corespunde condiţiilor de mai sus. În acest caz clientul pierde toate drepturile pe care le-a avut pe site. Sibir.ro nu este obligat să reînnoiască înscrierea.
Formular pentru contact Sus
Întotdeauna ne puteţi găsi la adresa: supportro@sibir.ro
commercial publicitate
Copyright © 2007-2014 Sibir.ro