Ce este RSS?
Pentru a utiliza conţinut RSS trebuie să introduceţi link către conţinut într-un program special. După aceasta programul poate verifica conţinutul iar daca acesta s-a schimbat după ultima verificare, el Vă va afişa conţinutul nou. Astfel de programe adesea sunt incluse în Web browser-e sau e-mail clienţi. Există şi programe independente pentru verificarea conţinutului RSS. Browser-e populare care suportă RSS sunt Internet Explorer 7, Opera, Mozilla Firefox. Pe paginile web conţinutul RSS în mod normal este indicat de următoarele imagini: rss sau rss
commercial publicitate
Copyright © 2007-2014 Sibir.ro